zhora zľava: Karin Bahelková, Jana Maceková, Andrea Širková, Martina Schmoranzová, Lucie Sedláčková, Ján Zachara, Eva Líšková, Eva Novotná, Jana Juranová, Sveťo Todorov. Dolný rad: Veronika Kalousková, Bibiana Minaríková, Soňa Valachová

zhora zľava: Karin Bahelková, Jana Maceková, Andrea Širková, Martina Schmoranzová, Lucie Sedláčková, Ján Zachara, Eva Líšková, Eva Novotná, Jana Juranová, Sveťo Todorov. Dolný rad: Veronika Kalousková, Bibiana Minaríková, Soňa Valachová