Informácie o nás

Začiatok klubu sa datuje na september 2011, kedy sme si prenajali priestory školskej telocvične na Levickej škole v Nitre. Prvé tréningy začali tam, bez poriadneho vybavenia, ale s odhodlaním. Na začiatku stáli Pavol Švec a Ondrej Molnár, ktorý viedli tréningy chalanov a po krátkom čase už aj dievčat. Fungovalo to niekolko mesiacov, nakoniec nám ale škola nájom neobnovila a znamenalo to hľadanie nových priestorov alebo koniec. Trvalo dlhší čas, kým sa našli vhodné priestory a mohli sme sa pustiť do práce na ich prerábaní. Tomuto sa ale už venoval len Pavol Švec a začal pracovať na vzniku oficiálneho klubu. Založenie nášho klubu je datované na 18.10.2012. Od toho dátumu sme začali oficiálne pôsobiť ako Unique Fight Club Nitra. Prvý zápas za nás víťazne vybojovala Eva Novotná 25.5.2013 v Novom Meste nad Váhom, kde sa jej podarilo získať aj titul Majsterky Slovenska. Ešte predtým tu ale bola ďalšia zverenkyňa Pavla Šveca, ktorá stála aj pri zrode klubu - Martina Vaňová, ktorá si vybojovala Majstrovský titul  27.5.2012 v Komárne. V tom čase však nemohla štartovať za Unique Fight Club Nitra, keďže klub ešte neexistoval. Prvý medzinárodný zápas nášho klubu odboxovala Eva Novotná 8.12.2013 v Jíčíne, v Čechách na MČR, kde získala aj prvú medailu z medzinárodného podujatia pre náš klub (striebro za druhé miesto).

 Po roku na novom mieste prišlo opäť k sťahovaniu. Ani tentokrát to nebolo dobrovolné, keď sme telocvičňu prenechali novo nasťahovanej posilovni. A po opätovnom prerábaní ( už by sme si mohli založiť aj firmu na prerábky ), sme začali síce stále na rovnakej adrese, ale už v priestorovo menšej telocvični. V našich plánoch na ďaľšie roky je vybudovanie boxerne na špičkovej úrovni. Tak nám držte palce. ;-)