Kondičný Box pre deti

Tréningy mládeže, od 8 rokov. Naberanie pohybových zdatností, výuka boxu. Zlepšovanie celkovej kondície. Tréningy boxu pomáhajú so zvyšovaním sebavedomia. Deti a mládež sa naučia brániť, čím sa napríklad predchádza aj problémom so šikanovaním v škole. Pohybovo zdatné, šikovné a sebavedomé dieťa má lepšie predpoklady do budúcnosti v každom ohľade. Ak aj Vy máte doma lenivca, ktorého neviete odtrhnúť od počítača, prineste ho k nám. Platí sa mesačné členské 50€ od dátumu zaplatenia do rovnakého dátumu v ďalšom mesiaci.